Tysklands bilindustri er mega spændende

shutterstock_22649116Tyskland er kendt Verden over for sin enestående bilindustri og fremragende ingeniørkunst, og begreber som “Made in Germany” og “German Engineering” står generelt for høj funktionel kvalitet, tekniske innovationer, holdbarhed, sikkerhed og attraktivt design. Bilindustrien er da også Tysklands største industrigren, som med en omsætning på ca. 375 mia. € udgør godt 21% af Tysklands samlede indenlandske industriproduktion. Den næst-største industri, maskinindustrien, har til sammenligning ”kun” en omsætning på ca. 225 mia. € svarende til 13% af den samlede industriproduktion.

Tysklands bilindustri omfatter foruden de tre største koncerner VW Group, BMW Group og Daimler de tyske datterselskaber af Ford og General Motors (Opel) og et meget stort antal underleverandører, som naturligt også henregnes bilindustrien. Faktisk generer underleverandører tilsammen næsten 80% af bilindustriens samlede værdiskabelse.

Ud fra et dansk perspektiv er Tyskland et oplagt nærmarked og et brohoved til andre markeder inden for EU, til USA og i særdeleshed til vækstmarkederne Kina, Indien, USA, Mexico og Brasilien, idet bilindustrien har en eksportandel på 75% og en endnu større lokal produktion på de respektive afsætningsmarkeder. Gennem samarbejde med og eksport til tyske virksomheder i bilindustrien kan danske virksomheder automatisk få adgang til et langt større afsætningsmarked end det rent tyske.

En helt aktuel branche- og strukturanalyse af Tysklands bilindustri giver et samlet overblik over og indsigt i dette potentielle afsætningsmarked. Analysen er afgrænset til bilindustrien forstået som producenter – de såkaldte ’Original Equipment Manufacturer’ (OEM) – af personbiler, samt de direkte og indirekte underleverandører. Den beskriver bilindustriens omfang og struktur, forsyningsnet, processer, konkrete virksomheder og organisationer samt markedsmæssige og teknologiske trends og udviklinger. Desuden omfatter den en vurdering af den tyske bilindustris styrker, svagheder, chancer og risici samt perspektiver for den fremtidige udvikling frem til ca. 2025.

På basis af analysens resultater peges der på chancer og handlingsmuligheder for danske virksomheder, og der gives desuden oplysninger om, hvilke krav der stilles til underleverandørerne og hvilke forudsætninger disse bør opfylde.

I et kommende indlæg vil jeg berette om bilindustriens aktuelle situation og udfordringer.

For nærmere oplysninger, kontakt mig pr. mail til torlau@me.com eller på telefon +49 160 9770 6739