Fremtidens produktion er IT-baseret

Tyske industrivirksomheder investerer massivt i at opbygge og udvikle deres IT-kompetencer, for det er nødvendigt for fortsat at være førende i forløbet af den igangværende fjerde industrielle revolution. Det drejer nemlig sig om at gøre den industrielle high-tech produktion mere intelligent og mere effektiv ved hjælp af softwarestyrede systemer og IT-netværk.

Den første industrielle revolution startete med indførelsen af dampmaskinen, den anden revolution startede med udbredelse af elektricitet og elektroteknik, og den tredie revolution udløstes med indførelsen af computerteknologi. Den forestående fjerde industrielle revolution, der i Tyskland omtales med begrebet “Industrie 4.0”, følger af kombinationen af computerteknologi og Internet med det formål at forbinde fabrikker, maskiner, produkter og aftagere intelligent, således at udviklings- og produktionsprocesser såvel som distribution, vedligeholdelse og support i fremtiden engang til en vis grad bliver selvorganiserende.

Derfor ansætter tyske industrivirksomheder stadig flere softwareudviklere og programmører, eller opkøber simpelt hen relevante IT-virksomheder. Det gør for eksempel Siemens og Bosch.

Siemens investerede 2013 inden for området forskning og udvikling alene 1,72 mia. € i softwareudvikling og beskæftiger 17.500 softwareudviklere. Halvdelen af disse har fokus på fremtidens digitale produktion. Desuden overtog Siemens i 2007 det amerikanske Softwarefirma UGS Corporation med over 7.000 medarbejdere og er dermed blevet en af verdens største udbydere af Product-Lifecycle-Management (PLM) software, der især i bil- og maskinindustrien benyttes til produktudvikling. Denne software bliver allerede i dag og tiltagende grad fremover forbundet med software til produktionsplanlægning. Siemens overtog i 2007 den israelske softwarevirksomhed Tecnomatix, der udvikler software til simulering og styring af produktionsprocesser. Dermed er Siemens blevet førende på verdensplan inden for produktionsplanlægningssystemer, der benyttes af næsten alle bilfabrikker.

Bosch Software Innovations GmbH, et datterselskab af Bosch-koncernen, er en anden vigtig og progressiv udbyder af software til produktionsstyring – herunder Business Process Management (BPM), Business Rules Management (BRM) og Device Management (M2M) – og en vigtig aktør i det tyske fællesprojekt “Industrie 4.0 Plattform”. Bosch har blandt andet etableret et datterselskab, Bosch Connected Devices and Solutions GmbH, der har til genstand at udvikle og markedsføre kompakte elektronik-produkter og software for ‘the Internet of Things and Services’ (IoTS). Disse kan gøre apparater og objekter inden for mange forskellige anvendelsesområder intelligente og kommunikations-klar, d.v.s. i stand til udveksle data via diverse kommunikations-protokoller (Internet, Bluetooth, NFC, etc.). Det er især smarte sensorer and aktuatorer med specifikke indlagrede software-systemer og  – passende til anvendelsen – specielt tilpassede fysiske dimensioner (‘housing’). Bosch har et eget Venture Capital firma, Robert Bosch Venture Capital GmbH, som investerer i startup virksomheder inden for bl.a. automatisering og styring, nye materialer og såkaldte støtteteknologier (‘enabling technologies’), der omfatter trådløs kommunikation, software og brugergrænseflader mellem maskiner og mennesker.

Klik på følgende link for at se en lille film “Industry 4.0 – The technological revolution continues” produceret af Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).