Tysklands økonomi ekspanderer

Den tyske økonomi er fortsat på vækstkurs, og især industriproduktionen boomer. For femte måned i træk viser BME-Einkaufsmanager-Index (EMI) stigning, og er nu igen på højde med niveauet i juni 2011.

BME EMI 11-2013

“Udsigterne for den tyske Industrie bliver bedre måned for måned. Dette bekræftes af de stadigt stigende ordrer”, siger Dr. Holger Hildebrandt hos Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME). Derudover drager industrien fordel af moderate råvarepriser, idet bl.a. stål, kobber og diverse plastmaterialer på det seneste endda er faldet i pris. At vækstperspektiverne er lyse bekræfter også Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK), som især fremhæver at ordreindgangene er positive.

Forbundsbanken forudser en stigning i anlægsinvesteringer på 4,25% i 2014 og 5% i 2015. Disse vil komme dels i det offentlige, hvor der er flere skattepenge til rådighed end forudset, og den nye koalitionsregering er på vej til at sætte betydelige statslige investeringer igang; men de vil også komme fra virksomhederne, som har holdt sig meget tilbage med investeringer siden den sidste finanskrise og nu begynder at frigøre den udskudte efterspørgsel.

Det giver økonomien medvind, øger beskæftigelse på et højt niveau og medfører stigende lønninger, så også det private forbrug og dermed importen øges – til glæde for de EU-lande, der har kritiseret Tyskland for indirekte at modarbejde en bedring af krisen p.gr. af landets store og stigende eksportoverskud.

Summa summarum er dynamikken i øjeblikket så udpræget, at fremtrædende tyske nationaløkonomer regner med en vækst i Tysklands bruttonationalindkomst (BNI) på 2,0 % i 2014. Også den tyske forbundsbank har hævet sin prognose for væksten til 1,7% i 2014 og 2,0% i 2015.

(Kilder: BME, Deutsche Bundesbank, Markit, Statista)