Volkswagens problemer og løsninger

Audi indrømmede mandag aften officielt at man i 3-liters dieselmotorer, der er blevet monteret i 85.000 biler solgt i USA i perioden 2009-2015, havde installeret en software, som er ulovlig i USA. 13.000 af disse er Porsche Cayenne. Man havde undladt at oplyse om tre forskellige software, hvoraf den ene er en “ekstra udstødnings-styrings enhed” (‘Auxilliary Emissions-Control Device’), der efter amerikansk lovgivning er en manipulationsanordning (‘Defeat Device’). Salget af de pågældende modeller er blevet stoppet, og softwaren skal nu ændres og godkendes, hvilket kommer til at koste mindst 10 mio. €.

En positiv nyhed er, at Volkswagen meddeler, at man nu har fundet løsninger til modifikation eller reparation af 90% af de manipulerede køretøjer, som er solgt i Europa. Det bliver mere “overskueligt” end først antaget, fordi de nødvendige hardware ændringer bliver relativ enkle. I Tyskland alene er der tale om 2,4 mio. biler med 1,2-liter, 1,6-liter eller 2,0-liters dieselmotorer som skal til reparation fra begyndelsen af 2016, og det forventes at komme til at tage hele året. I hele Europa er der tale 8,5 mio. biler.

Nu to måneder efter at skandalen kom frem, er det dog stadig uklart, hvem der er de ansvarlige, og hvordan det kunne gå til, at der kunne snydes så længe og så omfattende. Medvirkende til opklaringen er Volkswagens’s egen interne revision, revisionsfirmaet Deloitte og det amerikanske advokatfirma Jones Day. Koncerndirektør Matthias Müller vil fremlægge en foreløbig rapport midt i december.

Ledelsen arbejder samtidig på en langsigtet plan, kaldet “Strategie 2025”, der kommer til at omfatte strukturforandringer af koncernen, investeringer fremtidsteknologier som elbiler, digitalisering og ‘connected drive’. Langtidsplanen vil man have klar i midten af 2016.

I mellemtiden vil VW spare på kortsigtede investeringer ved at udskyde byggeriet af et planlagt nyt design center i Wolfsburg. Det samme gælder for en fabrik, som skulle have været bygget i Mexiko.

Tysklands anerkendte bilekspert, Prof. Ferdinand Dudenhöfer, fra ‘Center of Automotive Research’ på Universitetet i Duisburg-Essen, har gjort sig til talsmand for, at den såkaldte Volkswagen-lov (“VW-Gesetz”) bliver afskaffet. Det er en lov der giver delstaten Niedersachsen, som ejer godt 20% af stemmeretsaktierne i VW, vetoret ved afstemninger i bestyrelsen. Normalt skal man have 25% af stemmeretsaktierne for at have vetoret. I praksis har “VW Gesetz” den konsekvens, at alle afstemninger i bestyrelsen der kan føre til personalereduktion i koncernen kan regne med modstand fra 70% af bestyrelsen, fordi fagbevægelsen er repræsenteret med 50%.

Det gør det umuligt at gennemføre for eksempel værksnedlægninger og -flytninger eller andre omstruktureringer, som måtte medføre større afskedigelser, mod medarbejdernes og delstaten Niedersachsens vilje. Det afspejler sig i dag i Volkswagen’s produktivitet i forhold til Toyota: Volkswagen’s og Toyota’s produktionstal og omsætning er næsten identiske, nemlig 10 mio biler og 200 mia € om året – men Volkswagen har knap 600.000 medarbejdere mens Toyota kun har 340.000.

På den politiske sidelinje er der desuden opstået en verbal konflikt mellem det tyske trafikministerium og TÜV Nord, som er et af de teknologiske institutter der tester biler før typegodkendelse. Chefen for TÜV Nord, Guido Rettig, har i et interview beklaget, at myndighederne forbyder dem at undersøge motorstyringen i bilerne, som de skal typegodkende. Det er grunden til, at snyderiet ikke for længst blev opdaget i Tyskland men derimod i USA. Bilproducenterne har åbenbart udtrykkelig bedt myndighederne om, at motorstyringen ikke undersøges, fordi der er tale om hemmelige produktegenskaber. TÜV siger nu mere eller mindre direkte, at myndighederne og regeringen har beskyttet bilproducenterne efter deres ønske.

Volkswagen “kører på sigt”

I sidste uge måtte Audi, som tilhører Volkswagen-koncernen, indrømme, at der er begået fejl med de større 3-liters dieselmotorer, som bruges i bl.a. Porsche Cayenne og Audi A6. De amerikanske myndigheder EPA havde allerede i begyndelsen af november peget på en “ekstra udstødnings-styrings enhed” (Auxilliary Emissions-Control Device), som Volkswagen havde forsømt at gøre opmærksom på ved typegodkendelsen af de modeller, hvor den var installeret. Volkswagen afviste at der var tale om en snydesoftware, som ved de andre dieselmodeller, men at man blot havde glemt at få denne enhed godkendt, hvilket var påkrævet. Det er dog påfaldende at den pågældende enhed, som reducerer udslippet i motorens opvarmingsfase, slår fra nøjagtig 1 sekund efter varigheden af de amerikanske myndigheders udstødningstest FTP 75 (Federal missions Test Procedure), som begynder med kold start og varer i 1.370 sekunder (knap 23 minutter).

I torsdags udløb Volkswagen’s deadline hos EU-kommissionen (Miguel Cañete) for et fremlægge fyldestgørende informationer omkring de fejlagtige angivelser af CO2- og forbrugstal, som vedrører 800.000 biler solgt i perioden 2012-2014. Den frist kunne VW ikke overholde, fordi “problemstillingen er kompleks” og man endnu ikke har opklaret, hvordan disse “uregelmæssigheder” er opstået. Derfor bad man om udsættelse indtil årets udgang, og det har man fået.

I fredags udløb Volkswagen’s deadline hos de amerikanske myndigheders for et fremlægge en plan for, hvordan og hvor hurtigt man vil bringe de knap 500.000 bier i USA i orden, så de overholder de amerikanske krav med hensyn til NOx-udslip. Den plan blev afleveret i sidste øjeblik, og myndighederne EPA og CARB ser nu på planen og vil vende tilbage til Volkswagen om 20 dage (10.12.15) med et svar på, om man er indforstået med planen.

Der var desuden bestyrelsesmøde i koncernen i fredags, hvor direktionen med Matthias Müller i spidsen, i særdeleshed skulle redegøre for ledelsens planer og prognoser med hensyn til investeringer og besparelser i de kommende år. Kort sagt var resultatet, at det i øjeblikket er praktisk taget umuligt for Volkswagen at sætte tal på, hvor meget hele skandalen vil komme til at koste, og hvad det kommer til at betyde for nødvendige besparelser og mulige investeringer. Man holder dog fast i hensigten om at investere så meget som muligt i nye teknologier, som for eksempel eldrev, digitalisering og ‘connected drive’.

Matthias Müller, som alene stod frem for pressen efter bestyrelsesmødet, udtalte, at man foreløbig “kører på sigt” – altså sætter hastigheden og retningen efter, hvor langt man kan se frem.

Koncerndirektøren overtager i øvrigt temporært også rollen som personaledirektør, idet den nuværende personaledirektør Horst Naumann går på pension med udgangen af novemeber; og der er endnu ikke udpeget en efterfølger. Een af kandidaterne til positionen er en udefrakommende kvinde, nemlig den 46-årige personaledirektør hos Continental, Ariane Reinhart. Matthias Müller er i forvejen interims-direktør for salg, marketing og after sales siden slutningen af september, da indehaveren af denne position, Christian Klingler, pludselig forlod koncernen. Der hviler med andre ord et kolossalt ansvar og arbejdspres på VW-koncernens topleder.

Interview på Børsen Play 23.11.2015 her: Børsen Play

Volkswagen nede på tælling

Volkswagen har fået nogle heftige slag i ansigtet for deres snyderi med softwaren til motorstyringen i deres dieselbiler af årgangene 2009-2014, samt “uregelmæssigheder” ved typegodkendelsen af deres biler med hensyn til udslip og forbrug.

Først var det godt 11 mio. biler med for høje NOx værdier, så var det 800.000 biler med for høje CO2- og forbrugstal.

Volkswagen er derfor nede på tælling nu, mens man både internt og eksternt prøver at opklare hvordan det kunne gå til, at der blev snydt, hvem der vidste hvad og hvornår og dermed er ansvarlig, samt hvad det vil koste koncernen i reparationer, bøder og erstatninger.

Det bliver tilsyneladende dyrere og dyrere efterhånden som der kommer flere krav fra forskellige sider. Men også fordi Volkswagens kreditværdighed er blevet nedgraderet af både bankerne og rating agenturene Moody’s, Fitch og Standard & Poor’s. VW forhandler i denne uge med en række banker om et bridge lån på 20 mia € for at have reserver i tide. Men banklånende bliver dyrere denne gang, og nye erhvervsobligationer får en væsentlig højere rente end de foregående (2,2% i stedet for 0,7% for de femårige obligationer).

Der er desuden et par nye trusler, som kan få Volkswagen til at vakle igen, og de kommer indefra:

1. Aktionærene er oprørte over forsinket ad hoc meddelelse om afsløringerne. Volkswagens daværende CFO, Hans-Dieter Pötsch vidste at der var problemer mindst 2-3 uger før de blev afsløret af pressen. Han forsømte altså at oplyse aktionærene om risikoen for kursfald, hvilket for mange førte til tab. Og det er strafbart. Selv samme CFO er i mellemtiden blevet udnævnt til bestyrelsesformand i koncernen.

2. Hvis Volkswagens salgstal viser sig at falde drastisk de kommende måneder, så kommer det muligvis til afskedigelser, og det vil føre til konflikt i en virksomhed hvor 90% af de ansatte er organiserede i fagbevægelsen IG Metall og denne i øvrigt har stor indflydelse i bestyrelsen.

Faren for nye problemer er altså ikke forbi, men Volkswagen er ikke slået, ud og den har størrelse og resourcer nok til at komme på benene igen. Desuden er der ingen tvivl om, at Volkswagen nu har en fremragende ledelse med Matthias Müller (ex-Porsche) ved roret og folk som Herbert Diess (es-BMW), Thomas Sedran (ex-Opel), Christine Hohmann-Dennhardt (ex-Daimler) og for så vidt også Hans-Dieter Pötsch, som alle har både indsigt og kompetance. Matthias Müller har desuden både respekt og tillid hos medarbejderne, ikke mindst gennem Bernd Osterloh, som er mangeårig stærk chef for koncernens samarbejdsudvalg.

Interview på Børsen Play 16.11.2015 her: Børsen Play

Volkswagen topledere mødes i Leipzig

Porsche, Leipzig (Copyright Porsche)
Porsche, Leipzig (Copyright Porsche)

I dag, torsdag den 15.10., samles VW-koncernens topledere i Leipzig på Porsche-fabrikken der bygger Panamera og Cayenne, og hvor Porsche har et Driving Event- og konference-center. Den nye VW-koncerndirektør, Matthias Müller, der før var direktør for Porsche, vil fremlægge og diskutere sine visioner og planer for vejen frem for hele koncernen. Og der bliver meget at diskutere.

Det kommer til at dreje sig om teknologier og bilmodeller, men også om besparelser og finansiering og ikke mindst om organisation og personale. For ifølge nyhedsmagasinet Spiegel var mindst 20-30 ledende medarbejdere ikke blot bekendt med den noksom bekendte snydesoftware i dieselbiler, men medansvarlige for at den er blevet udviklet og bevidst brugt til på uhæderlig vis at opfylde de formelle krav til udstødningsgassens renhed mht. kvælstof-oxider (NOx).

Desuden er en af VWs topmanagere i går pludselig stået af efter 25 år i koncernen: Winfried Vahland, som var udset til at tage posten som koncernansvarlig for VWs aktiviteter i Nordamerika (USA, Canada og Mexiko) fra 1. november. Han var til sidst administrerende direktør for mærket Skoda, som han de seneste fem år med stor succes har drevet frem til at være eet af de mest profitable mærker i koncernen. Det var også Vahland som i perioden 2005 til 2010 skabte Volkswagens succes i Kina gennem joint-ventures, lokale fabrikker og markedsspecifikke modeller som VW Valeo (baserede på VW Golf teknik). I foråret gjalt han endog som en mulig efterfølger for Martin Winterkorn. Det er tænkeligt, at hans afgang nu er regningen for at være blevet overgået og i stedet for bedt om at rydde op i USA sammen med Michael Horn og under ansvar overfor Herbert Diess, der ville være blevet hans chef.

Nu skal koncernen finde een, som kan erstatte Vahland ikke blot som Skoda-chef men som ‘Red Adair’ for VW på det store og yderst vanskelige nordamerikanske marked. Plus man skal finde kvalificerede topledere til at erstatte udviklingscheferne Neußer (VW), Hackenberg (Audi) og Hatz (Porsche), samt de 20-30 andre erfarne og højt kvalificerede ingeniører, som vidste for meget om snydesoftwaren.

Dagsordenen for mødet i Leipzig i dag – og hvad der kommer ud af den – er yderst vigtigt for Matthias Müller og Volkswagen.