Start or boost your career in Munich!

If you have a degree – or are about to get one – in Mechatronics, Computer Science, Cyber Physical Systems, Software Development, Materials Science, or other Systems Engineering and would like to start your career in one of the hottest high-tech areas of Europe, chances are that I can point you to excellent opportunities in the Munich Metropolitan Area.

Right now I can connect you to companies that are looking to hire University Graduates, Trainees as well as experienced Technicians for Automotive Engineering, Aircraft Manufacturing, Avionics, Surface Design, and Life Science Engineering.

BMW i3 – First Impressions

On November 16th 2013 BMW launched the all new i3 electric car, and during the first two weeks BMW has taken orders of more than 10,000 i3. As of today, there is six months waiting time, if you want to buy one.

I have  had the opportunity to drive an i3 in and around Munich for an hour – here are my first impressions.

The BMW i3 is compact car, about the size of a VW Golf. First thing you notice when you get into the front seats is the easy access, because the doors are quite wide, and you sit somewhat higher than in other cars (except SUVs). The cabin is very spacious in the front, and the look and feel of the interior is friendly and natural. There is funny enough a distinctive ‘Scandinavian Design’ feel to it. If you like the design of BoConcept, you will feel very much at home in the i3.

Driving the i3 is very different from conventional cars – and amazingly easy: Press the ‘Start’ button, switch the little lever at the steering column to ‘D’ (drive), release the parking brake, and press the pedal. And I stress THE pedal, because, although there certainly is an ordinary, very effective brake pedal to the left of THE pedal, you hardly ever need it for anything other than unexpected situations, like an emergency stop. The wonderful thing is, when you ease or lift off THE pedal, the electric engine slows the car down, actually recuperating energy from the deceleration and charging the battery. So instead of destroying (kinetic) energy by turning braking into heat, you regain energy by braking without using the brake pedal. You would be surprised, how quickly you adapt to this driving style, which – by the way – is much more economic, fluid, and relaxed than constantly alternating between throttle and brake pedal.

If you feel like it, however, there is nothing standing in the way of driving the i3 very swiftly, because the acceleration is absolutely extraordinary, outperforming the vast majority of conventional cars from 0 to 80 km/h. The electric motor has so much power and torque right from standstill and up to the legal speeds in and around urban areas, that it never feels underpowered – on the contrary. And the steering and handling of the i3 is exactly as precise and pleasant as you can expect it from a modern BMW, so the car is very agile and a lot of fun to drive. Electro mobility in the form of the i3 definitely doesn’t take the fun out of driving.

The i3 has a smaller turning radius than other cars of the same size, making it very easy to park, turn around, or maneuver in a tight space – also because of the seating position and good visibility.

Another thing you notice is, that it is very quiet in the i3. Not just because there is no combustion engine and exhaust sound, but also because the car is very well sound insulated from the outside world. The most of what you hear is a whizzing sound from the electric motor when you accelerate quickly. But it is actually a pleasant sound, reminiscent of an airplane gaining speed on the runway, before taking off(!) You can also hear the wheels, but not very much, because they are narrow; and of course you will hear some wind noise at Autobahn speeds above 130 km/h. In fact, the noise level is so low, that you can actually enjoy music – even classical music – while driving the i3.

What is there to complain about with the i3? Well, it depends on what you compare it with. Each type of vehicle has its particular advantages, and no car is perfect for everyone (thank God). The i3 is, in my opinion, a fantastic car for urban and sub-urban mobility, as well as for commuters that drive up to 50-60 kms each way, and for other personal or business driving needs within a daily 150 km range. For everything else, there are other choices. For now, the range is limited compared to conventional cars – but over the next few years there will be many more quick charge stations, and I am convinced that battery capacity and technology will improve significantly, so you will be able to go much farther per charge.

BMW has taken a big innovative leap with the i3 and possibly brought the first viable and sustainable, mass production electric car of the 21st Century to market.

Wirtschaftswunder 2.0?

Tyskland kan med rette betegnes som en moderne industrination, idet landet hører til de nationer der har den højeste absolutte industriproduktion (G8), og fordi det har den største industriandel (ekskl. byggeri) blandt de store industrinationer, nemlig omkring 26%. Til sammenligning: Japan ca. 20%, USA ca. 15% og EU som helhed ca. 19%. England, Frankrig, Italien, Spanien ligger alle under 17%. Tyskland industriproduktion er desuden kendetegnet ved at være en vidensintensiv, hightech-produktion, specielt inden for maskiner og produktionsudstyr, køretøjer og transportmidler, elektroteknik og elektronik, kemi og pharma, samt luft- og rumfart. Det hænger sammen med Tysklands traditionelle kompetencer mht. naturvidenskaber og ingeniørskunst, som siden forrige århundrede har frembragt eller perfektioneret mange tekniske opfindelser og innovationer.

Når vi hidtil har talt om den industrielle revolution, så har vi generelt ment udviklingen fra tidligere tiders håndværk til nutidens industriproduktion. Ser man nærmere på udviklingen, så har der indtil idag faktisk været tale om tre industrielle revolutioner, som hver for sig har medført store forandringer og enrome produktivitetsstigninger: 1. mekanisering med maskiner (ca. 1800–1900), 2. automatisering med elektronik (ca. 1900–1970) og 3. styring og fuld-automatisering med IT og robotter (siden 1970erne).

Nu er man begyndt at tale om en 4. industriel revolution som forestår os, og mange steder allerede er godt igang. Det der sker er, at maskiner og produktionsudstyr både indenfor de enkelte fabrikker og virksomheder samt på langs og tværs af virksomheder mere og mere bliver koblet op på hinanden via internettet, så der kan udveksles data og informationer, ved hjælp af hvilke et helt produktionsforløb kan styres og automatiseres ned til mindste detalje.

I Tyskland taler man om “Industrie 4.0” der associeres med begreber og teknologier som “Smart Factory”, “Cyber Physical Systems”, “Big Data”, “Machine-to-Machine”, “Internet of Things” og “Virtual Reality”. Det der ligger bag det er udviklingen inden for Informations- og Kommunikations-Teknologierne (IKT), som fremdeles frembringer eksponentielt stigende regnekraft (processing power) og lagerkapacitet (memory, storage) i stadig mindre fysisk størrelse og med stadig mindre energiforbrug. Såkaldte indlagrede systemer (embedded systems) – bestående af dedikeret og specialiseret hardware og software i form af minimalt små komponenter – kan indbygges i en hvilket som helst maskine eller brugsgenstand, hvor de kan opsamle data – fx. også fra sensorer – gennemføre beregninger og udløse aktioner eller sende informationer trådløst til andre systemer (mennesker eller maskiner), som så bruger disse informationer til at styre relaterede aktiviteter. Sådanne Cyber Physical Systems er grundlaget for styringen af omfattende og komplekse produktionsprocesser og det der kaldes “Product Lifecycle Management”.

En af Tysklands kernekompetencer er netop hightech industriproduktion baseret på forskning og udvikling, ingeniørskunst og fremstillingen maskiner og produktionsudstyr, der udnytter indlagrede systemer – som de ovenikøbet selv er eksperter i at udvikle og fremstille. Derfor er det oplagt, at Tyskland investerer i en branche- og strukturudvikling, som bygger på disse kompetencer og som ifølge brancheeksperters opfattelse vil øge Tyskland produktivitet med 30% eller mere i løbet af de kommende 10-15 år. Hvis de får ret – og det er der ikke meget der taler imod – så er Tyskland ved begyndelsen af et kraftigt økonomisk opsving. Bliver det måske et Wirtschaftswunder 2.0?

Biludstilling? Nej, mobilitetsmesse!

Verdens velnok største bilmesse – “Internationale Automobil Ausstellung (IAA) i Frankfurt – åbner i år den 12. september, og den bliver utvivlsomt skelsættende med hensyn til to revolutionerende forandringer, som har været under opsejling de seneste år, men indtil nu ikke er blevet mainstream: Elektromobilitet og Car-to-X-kommunikation.

Siden Angela Merkel i maj 2011 proklamerede, at forbundsregeringen satser på at der skal køre over 1 million elektrobiler på tyske veje inden 2020 er der i virkeligheden ikke sket meget endnu. I øjeblikket er der kun nogle få tusinde elektrobiler i Tyskland, og der har hidtil hersket megen skepsis både fra forbrugernes og bilfabrikanternes side. Men forbundsregeringen holder den dag i dag fast i målet, og helt aktuelt er der ved at komme lidt skred i udviklingen. Der er nogle aktører som giver op (Better Place, Fisker), nogle som melder ud (Audi) og nogle, som har stor succes (Tesla). Blandt de traditionelle bilproducenter er der dog to tyske, som arbejder strategisk og konsekvent på elektromobilitet.

Opel (General Motors) introducerede allerede i 2009 deres Opel Ampera og identiske Chevrolet Volt, som har kunnet købes de sidste to år. Afsætningen har dog været meget hæmmet af netop skepsis og så nogle tekniske problemer mht. sikkerheden af batterierne i tilfælde uheld.

BMW er dog den af de traditionelle bilproducent, som har taget det største skridt og etableret et helt ny undermærke (sub-brand): BMW i. BMW-koncernen har investeret over 2 milliarder Euro i forskning og udvikling omkring to nye modeller, som nu introduceres til det købende publikum på IAA, nemlig i3 og i8. Begge modeller har de seneste måneder dagligt kunnet ses køre rundt i og omkring München som optisk camouflerede prototyper, og nu begynder serieproduktionen af i3 i BMWs værk i Leipzig. Begge modeller er revolutionerende i forhold til hidtil købelige elektrobiler, både mht. design og konstruktion, idet de ser meget futuristiske ud og er konstrueret og bygget efter helt nye principper. For at spare vægt er karosseriet helt overvejende fremstillet af karbon og undervognen af aluminium. Det er ikke mindst fremstillingsprocessen med det super stærke, super lette materiale karbon, som har krævet et enormt udviklingsarbejde og omstilling af processer. Også interieuret og betjeningen (brugerfladen) er præget af nytænkning og nye teknologier, som vi efterhånden alle er blevet fortrolige med fra vores digitale verdens smartphones og tablets. Det er en kollosal satsning fra en relativ lille, teknologisk innovativ bilproducent, der taler om et “nyt urbant mobilitetskoncept”; og som det ser ud på nuværende tidspunkt, så kan denne lancering fra BMW nemt gå hen at blive omtrent så skelsættende for bilbranchen, som Apple’s lancering af iPhone blev det for mobiltelefoner i 2007.

Det andet område, hvor der nu går rigtig hurtigt med udvikligen er omkring konnektivitet og kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur (Car-to-X-kommunikation) fx. trådløst via internet. Moderne biler er idag allerede udstyret med adskillige computere og styreenheder, som tager sig af funktioner som motorstyring (indsprøjtning, tænding, ventiler, etc.), automatgear, anti-blokering (ABS), elektroniske stabilitets-program (ESP), klima, lys, navigation og mange andre ting. I og med at biler udstyres med indbygget GPS, mobiltelefon og internet åbnes der op for uanede nye funktioner og muligheder, ved at man lader biler udveksle data og informationer både indbyrdes, med ejerens smartphone, med offentlige og private intelligente transportsystemer, samt andre aktører, som på en eller anden måde tilfører værdi til systemet. Vi står helt åbenbart overfor en digital revolution af den individuelle mobilitet og billisme, hvilket man allerede nu kan stifte nærmere bekendtskab med på IAA i Frankfurt fra den 12.09. til den 22.09.

Positive perspektiver i IKT-branchen

Tysklands ca. 800 små og mellemstore IKT-virksomheder (op til 50M € årsomsætning) har positive udsigter for de kommende måneder. Seks ud af otte af disse virksomheder regner med stigende omsætning, og kun een ud af otte frygter faldende omsætning. Ser man kun på software og serviceydelser indenfor IKT, så er andelen af optimister endda endnu højere, næsten 80%. Langt over halvdelen af virksomhederne har brug for flere medarbejdere, især software-udviklere, som der er mangel på i Tyskland. Det fremgår af det seneste halvårlige rundspørge foretaget af den tyske IKT-brancheorganisation BITKOM. (Source: BITKOM)