“München 2025”

I den kommende uge offentliggør Pricewaterhouse-Coopers (PwC) og Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) en rapport med titlen “München 2025”. Rapporten vil præsentere resultater og konklusioner fra en undersøgelse af metropolregionen München og en sammenligning med fem andre tyske metropolregioner, nemlig Rhein-Ruhr, Frankfurt/Rhein-Main, Berlin-Brandenburg, Stuttgart und Hamburg.

Metropolregionen München omfatter foruden selve München, som er Bayern hovedstad med 1,4 mio. indbyggere, også byerne Augsburg, Ingolstadt, Kaufbeuren, Landshut og Rosenheim samt alle kommuner (“Landkreise”) inden for dette område. Det samlede befolkningsteal for regionen er godt 5,5 millioner, og dermed er det den fjerdestørste af de 11 tyske metropolregioner målt på befolkningstallet.

Hvad siger rapporten?

Facit på den kommende rapport er, at München allerede idag er den førende region i Tyskland, idet den har den stærkeste økonomiske vækst, det højeste bruttonationalprodukt (BNI) per indbygger, den største befolkningstilvækst, den laveste arbejdsløshed, de fleste store virksomheder – herunder syv ud af de 30 største tyske virksomheder i aktieindexet DAX – og den højeste produktionsandel i forhold til regionens BNI. Det viser sig (igen), at München ganske simpelt er tysk mester i alle disse kategorier.

Således konkluderer den nye rapport fra PwC og HWWI, at regionen omkring München har det største vækstpotentiale af alle regioner i Tyskland i de kommende 10-15 år. Det er et lignende resultat, som en tidligere undersøgelse gennemført af London School of Economics (LSE Cities, 2010) kom frem til.

Hvad er grunden til regionens styrke?

Der er mange faktorer som spiller sammen, men både rapporterne fra PwC og LSE Cities samt en tredje undersøgelse, gennemført af det schweiziske Prognos-Institut i 2011, fremhæver overordnet det solide industrielle fundament, som Tysklands økonomi i almindelighed og München-regionen i særdeleshed bygger på. LSE Cities anførte: “Munich is a leading German metropolitan region for high-tech activity, with a powerful innovation system. It is, arguably, Germany’s Silicon Valley – with dominant positions in electronics and advanced manufacturing.”

Industriproduktion udgør generelt set en højere andel af BNP i Tyskland end det er tilfældet for andre store lande, og det gælder ikke mindst for metropolregionen München, hvor der i særdeleshed er mange vidensintensive industrivirksomheder. I regionen arbejder mere end 50% højt kvalificerede medarbejdere inden for industrien i vidensintensive industrivirksomheder – i selve München er det endda over 75%. Det er den højeste andel blandt alle tyske metropolregioner. Akademikerandelen i industrien udgør hele 14%; også det er det højeste tal i landet.

Hvilke industrivirksomheder er det vi taler om?

Det er dels velkendte koncerner inden for brancherne automobil, elektronik, luft- og rumfart samt IKT, som fx. Audi, BMW, EADS (Airbus), MTU, MAN, Knorr Bremse, Siemens, Infineon og Osram. Men det er også et stort antal såkaldte ‘hidden champions’, som fx. Brückner, Giesecke & Devrient, KUKA, Krones eller Rohde & Schwarz. Denne gruppe omfatter især store private, ikke-børsnoterede virksomheder, som er højt specialiserede underleverandører til bestemte brancher eller (eksport-)markeder. Det er teknologi-drevne virksomheder med høj produktivitet og stor værdiskabning gennem både produkter og tilknyttede serviceydelser. For Bayerns vedkommende arbejder ca. 25% af alle industriansatte direkte eller indirekte for automobilbranchen.

Typisk investerer disse industrivirksomheder forholdvis meget i forskning og udvikling. BMW’s Forsknings- og Innovations-Centrum (FIZ) i München beskæftiger alene 20.000 medarbejdere, og i de kommende år vil man udvide med endnu 15.000 medarbejdere. Indenfor luft- og rumfart samt satellit-navigation findes der i regionen syv forskningsinstitutter, som gør lokationen til en af de førende på området i Europa.

Hvilke udfordringer stiller det regionen overfor?

De højteknologiske virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere med uddannelser inden for fagområderne matematik, IKT og naturvidenskab samt tekniske fag (MINT). Dem er der stigende behov for i metropolregionen München, og dette behov kan blive en flaskehals i det omfang det ikke dækkes med nyuddannede fra universiteter og erhvervsakademier i ind- og udland. Dertil kommer den demografiske udvikling, hvor forholdsvis mange vil gå på pension i de kommende år, så der bliver behov for endnu flere tilflyttere til at fylde de mange nye jobs. Iflg. PwC-rapporten bliver der frem til 2025 behov for 380.000 nye medarbejdere i regionen. München har allerede idag en stor befolkningsandel, som er tilflyttere: 36% af Münchens indbyggere er ikke født i byen, og næsten 25% har en anden nationalitet end tysk.

Udfordringerne for metropolregionen bliver altså at sørge for gode rammebetingelser, så virksomhederne kan tiltrække flere højt kvalificerede medarbejdere fra både ind- og udland. Det vil sige gode, betalbare boliger, velfungerende infrastruktur og offentlig nærtransport, samt internationale skoler og børnehaver. Givet de økonomiske udsigter og muligheder, samt en velfungerende og politisk stabil offeentlig sektor, er der nok ingen tvivl om, at det vil lykkes – så alle signaler tyder på fortsat vækst over gennemsnit i Sydtyskland.

Kilder: Welt am Sonntag, 27.10.13; Süddeutsche Zeitung, 02.10.13; LSE Cities 2010; Landeshauptstadt München, Referat für Wirtschaft und Arbeit.