München er Europas stærkeste IKT-kraftcenter

EU’s strategi til at styrke Europas industrielle og teknologiske lederrolle inden for Informations- og Kommunikation-Teknologier (IKT) baseres bl.a. på en netop gennemført undersøgelse, der har haft til formål at identificere IKT-kraftcentrene i Europa — de såkaldte ‘European ICT Poles of Excellence’ (EIPE). Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu, og de er ligeså interessante som de er detaljerede.

En regions IKT-styrke afhænger især af forsknings- og udviklingsaktiviteter, evnen til at omsætte resultaterne heraf til kommercielle produkter og ydelser (innovation) samt ikke mindst evnen til at udvikle en blomstrende erhvervsaktivitet på basis af denne innovationsevne.

I undersøgelsen defineres et europæisk IKT-kraftcenter som en EU-region, der leverer top-resultater inden for IKT-produktion, forskning & udvikling og innovation, samt erhvervsaktiviteter med internationalt perspektiv og rækkevidde. De faktorer man har valgt at måle og identificere IKT-kraftcentre på kan inddeles dels i kategorierne Forskning & Udvikling, Innovation og Erhvervsaktivitet, og dels med hensyn til tre vigtige karakteristika, nemlig: Intensitet (fx. antal virksomheder, omsætning, antal medarbejdere, vækst), Internationalisering (fx. hvor mange internationale samarbejdspartnere) og Netværksaktiviteter (fx. klynger og deres rolle). Krydser man disse kategorier og karakteristika med hinanden, så får man en meningsfyldt ramme model, som vist her:

Framework for EIPE score

Resultatet for hver enkelt af de ialt 1303 undersøgte EU-regioner er beregnet som en sammensat indikator (score) bestående af 42 forskellige del-indikatorer til evaluering af de forskellige faktorer. Scoren er derefter normaliseret, således at den højeste score er sat til 100.

Den højeste score og førstepladen blandt IKT-kraftcentrene i Europa tilfalder München (score: 100). Derefter følger ganske tæt London (score: 97) og Paris (score 95). Blandt Top 30, hvor scoren hurtigt falder ned til under 50 finder vi ikke mindre end 10 tyske regioner. København ligger på en 25. plads med en score på 48.

Sammenfattende kan man konstatere, at de stærkeste regioner – d.v.s. IKT-kraftcentrene – er kendetegnet ved, at de

  • ofte er veludviklede, højteknologiske industriområder
  • har fremragende universitetet og forskningsinstitutioner
  • har langsigtede politikker for forskning og innovation
  • har historiske og geografiske fordele
  • ofte er nært forbundne med andre IKT-kraftcentre

Alle disse kendetegn er absolut gældende for München by og opland.

Følgende infografik giver en oversigt over undersøgelsens faktorer og resultater (klik for at se en stor udgave).

EIPE Poster

Kilder:
EU-Kommissionen
EU Joint Research Centre